Home NL FR EN
Activiteiten Print deze pagina
De natuurwetten: inzicht in hoe en waarom dingen in ons leven gebeuren.
Lezing o.l.v. Eric Du Meunier

Datum:  Zaterdag, 10 februari 2007, van 15.00 tot 18.00
Plaats:  bij Essens (in 't Dennenhof) te Wambeek
Taal:  Nederlands
Bijdrage:  20 €

Universele patronen beschrijven de fundamentele beginselen die het functioneren van Aarde en de Hemelse Werelden regeren.
De Wetten vertellen ons dat mensen co-creëren met God, met behulp van hun denken. Ze vertellen dat energie, trilling, Licht en beweging het heelal vormen. Ze vertellen dat patronen van overeenkomst of samenhang deel uitmaken van onze fysieke en spirituele werelden, en dat er een gevolg of effect kleeft aan alles wat we doen.
Deze beginselen helpen ons begrijpen hoe en waarom dingen gebeuren.

De natuurwetten en enkele daarbij aanleundende onderwerpen die tijdens deze lezing aan bod zullen komen, zijn:

• Wet van oorzaak en gevolg:
actie-reactie, niets wordt aan het toeval overgelaten, onze vrije wil bijft onze verantwoordelijkheid, karma, loslaten, ken jezelf ...
• Wet van wedergeboorte:
incarnatie, hier en nu, proces van ontwikkeling van onnadenkend materialisme naar geestelijke volmaking en intelligente perceptie ...
• Cyclische wet:
alles vibreert en beweegt volgens bepaalde ritmes die dan jaargetijden vormen, of cycli, ontwikkelingsfasen, patronen ...
• Wet van straling (geven) en magnetisme (aantrekking, ontvangen):
door de hoogte van de trilling die we vertegenwoordigen trekken we de dingen, gebeurtenissen en mensen in onze levens aan.
• Wet van dienst:
Ware dienst is de spontane uiting van een liefhebbend hart en een intelligent denkvermogen, is onbaatzuchtig, zonder persoonlijke verwachting.

Bij het bestuderen van de grote kosmische wetten ontdekken we dat de "Wet van Liefde" de energiegevende kracht is. Liefde is de aanzettende beweegreden voor openbaring en het is de liefde die alles in geordend verband houdt. Liefde richt allen op het pad van terugkeer naar de bron, van waaruit wij zijn voortgekomen. Liefde vervolmaakt uiteindelijk alles wat bestaat. Op aarde telt vaak het “resultaat” van je gedrag. In het universum is je INTENTIE van belang.

Deze lezing richt zich tot allen die nog verder willen kijken dan wat de film The Secret aanreikt, tot allen die nog dieper voeling willen krijgen met wat natuur en kosmos te bieden hebben, volgens Alice Bailey en Agni Yoga.

Heb je voordien vragen, stuur ze dan gerust naar info@essens.be. Ik bezorg ze aan Eric zodat hij ze mee kan verwerken in zijn lezing en zo echt kan inspelen op ieders behoeften en niveau van kennis.


Meebrengen
Schrijfgerief, binnenhuispantoffels

Inschrijvingsmodaliteiten
Inschrijving noodzakelijk.
Contante betaling ter plaatse.© 2005 Essens. All rights reserved | Assesteenweg 414 - 1741 Wambeek [Ternat] | Tel 0475 350 133 | info@essens.be | Sitemap | Credits